Lubb - Lars Örnskov

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:15700
längd:105
fångstplats:Skagerrak
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-06-26
uppdaterad:2021-06-28 10:33:47