foto: Axel Larsson

Groplöja - Linus Wetterström

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:6
fångstplats:Tjärn I Lilla Edet
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-29
uppdaterad:2021-06-29 18:21:21