Groplöja - Axel Larsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Namnlös Tjärn I Västra Götaland
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-29
uppdaterad:2021-06-29 20:14:12