Blåvitling - Kjell Svensson

art:Blåvitling (Micromesistius poutassou)
vikt:
längd:
fångstplats:Bratten
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:2001-07-09
uppdaterad:2014-05-28 21:13:40