foto: Jezper Ivarsson

Brunsnultra - Christian Nilsson

art:Brunsnultra (Acantholabrus palloni)
vikt:
längd:
fångstplats:Väst Ursholmen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-07-15
uppdaterad:2021-07-16 21:30:46