Guldlax - Lars Örnskov

art:Guldlax (Argentina silus)
vikt:580
längd:
fångstplats:10-gradarn
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-07-24
uppdaterad:2021-07-25 17:26:59