foto: Andreas Schild

Blåvitling - Jezper Ivarsson

art:Blåvitling (Micromesistius poutassou)
vikt:240
längd:39
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-07-24
uppdaterad:2021-07-26 15:52:36