foto: Lars Önskov

Blåkäxa - Jezper Ivarsson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:290
längd:40
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-07-24
uppdaterad:2021-07-26 15:53:02