Lax - Kjell Svensson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:4700
längd:
fångstplats:Vänern, Nv Brommö
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:1996-10-19
uppdaterad:2014-05-28 21:14:34