Silverruda - Daniel Ståhl

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:
längd:34
fångstplats:Närsån
metod:Feeder-mete
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-04
uppdaterad:2021-08-05 06:37:11