Tångsnälla - Iris Sundgren

art:Tångsnälla (Syngnathus typhle)
vikt:15
längd:24
fångstplats:Styrsö
metod:Kikfiske
bete:Pungräka
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad:2021-08-07 14:23:20