foto: Simon Johannesson

Strupsnittsöring - Kelvin Hylen

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:420
längd:35
fångstplats:Stora Åtjärn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad:2021-08-07 18:51:08