Strupsnittsöring - Simon Johannesson

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:370
längd:32
fångstplats:Stora Åtjärn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad:2021-08-07 18:51:34