foto: Robin Kanthe

Strupsnittsöring - Gustav Nyström

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:330
längd:32
fångstplats:Stora åtjärn
metod:Spinfiske
bete:Kneg Klassisk Spinnare
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad:2021-08-07 18:51:48