foto: Gustav Nyström

Strupsnittsöring - Robin Kanthe

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:320
längd:32
fångstplats:Stora åtjärn
metod:Spinnfiske
bete:Koppar Spinnare
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad:2021-08-07 18:56:13