Gädda - Lucas Ödmar

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:4770
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Spinnfiske
bete:Gummibete
fångstdatum:2021-08-09
uppdaterad:2021-08-10 07:41:48