Tångspigg - Iris Sundgren

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:8
längd:11
fångstplats:Styrsö
metod:Kikfiske
bete:Pungräka
fångstdatum:2021-08-11
uppdaterad:2021-08-11 22:15:55