Strupsnittsöring - Lars Örnskov

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:
längd:
fångstplats:Duved, Stor-åtjärn
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-11
uppdaterad:2021-08-11 22:16:05