Skrubbskädda - Emanuel Nordin

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:45
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2021-05-02
uppdaterad: