Långa - Kjell Svensson

art:Långa (Molva molva)
vikt:2500
längd:
fångstplats:Nv Marstrand
metod:Havsmete
bete:Bläckfisk
fångstdatum:1991-10-12
uppdaterad:2014-05-28 21:15:55