Röding - Emanuel Nordin

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:475
längd:
fångstplats:Delsjön
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2021-08-07
uppdaterad: