Benlöja - Kjell Svensson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Grönån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1981-05-16
uppdaterad:2014-05-28 21:16:20