Mört - Emanuel Nordin

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:11
fångstplats:Järlasjön
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2021-03-09
uppdaterad: