Makrill - Emanuel Nordin

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2020-10-08
uppdaterad: