Harr - Emanuel Nordin

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:200
längd:
fångstplats:Kallsjön
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-08-03
uppdaterad: