Gärs - Emanuel Nordin

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:4
fångstplats:Järlasjön
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-18
uppdaterad: