Mindre kungsfisk - Kjell Svensson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:500
längd:
fångstplats:112-grund
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:2009-08-06
uppdaterad:2014-05-28 21:17:00