Bäckröding - Emanuel Nordin

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:11
fångstplats:Rättvik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2021-07-10
uppdaterad: