Braxen - Emanuel Nordin

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:650
längd:
fångstplats:Duvnäsviken
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-03
uppdaterad: