Benlöja - Emanuel Nordin

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:10
fångstplats:Lidan
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2021-06-13
uppdaterad: