Småspigg - Emanuel Nordin

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:3
fångstplats:Långbäling
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-29
uppdaterad: