Stensimpa - Emanuel Nordin

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:7
fångstplats:Rättvik
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-11
uppdaterad: