foto: Erik Siemers

Svartmunnad smörbult - Emanuel Nordin

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:9
fångstplats:Göta älv
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-05-25
uppdaterad: