Tjockläppad multe - Kjell Svensson

art:Tjockläppad multe (Chelon labrosus)
vikt:2925
längd:56
fångstplats:Amundön
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:2011-07-28
uppdaterad:2014-05-28 21:18:12