Öring - Emanuel Nordin

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:2300
längd:62
fångstplats:Utö
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-10-26
uppdaterad:2021-08-14 00:07:22