Strupsnittsöring - Adam Alexanderssson

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:50
längd:
fångstplats:Stora Åtjärnen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-11
uppdaterad:2021-08-16 10:29:45