foto: Tom Larsson

Asp - Jim Larsson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:1320
längd:52
fångstplats:Vänern
metod:Trolling
bete:Rapala Wobbler
fångstdatum:2021-08-19
uppdaterad:2021-08-20 14:49:52