Mört - Kjell Svensson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:450
längd:32
fångstplats:Lidan/Öntorp
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2006-04-29
uppdaterad:2014-05-28 21:18:29