foto: Asko Lahtinen

Knaggrocka - Jim Larsson

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:3100
längd:73
fångstplats:Kosterfjorden, Bulthöla
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-08-23
uppdaterad:2021-08-25 09:29:48