foto: Asko Lahtinen

Blåkäxa - Jim Larsson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:250
längd:40
fångstplats:Kosterfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2021-08-24
uppdaterad:2021-08-25 09:29:54