Tobiskung - Daniel Ståhl

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kåseberga
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2021-08-27
uppdaterad:2021-08-27 14:39:29