foto: Jim Larsson

Knaggrocka - Kjell Svensson

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:1500
längd:48
fångstplats:Kosterfjorden, Bulthöla
metod:Havsmete
bete:Makrill/räka
fångstdatum:2021-08-23
uppdaterad:2021-08-30 18:55:30