Strupsnittsöring - Mats Svensson

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:
längd:21
fångstplats:Stor åtjärn
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-29
uppdaterad:2021-08-31 08:32:03