Stensimpa - Kjell Svensson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:8
fångstplats:Säveån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-31
uppdaterad:2021-09-01 19:07:26