Fjärsing - Daniel Ståhl

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerrak
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-04
uppdaterad:2021-09-04 18:16:14