foto: Axel Larsson

Tobiskung - Linus Wetterström

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:13
längd:15
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2021-09-04
uppdaterad:2021-09-06 07:12:32