Tunga - Lars Örnskov

art:Tunga (Solea solea)
vikt:420
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2021-09-09
uppdaterad:2021-09-10 14:13:10