Näbbgädda - Kjell Svensson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:695
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:1989-07-21
uppdaterad:2014-05-28 21:20:07