foto: Jim Larsson

Taggmakrill - Jim Larsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:7
längd:9
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Microhäckla
fångstdatum:2021-10-11
uppdaterad:2021-09-13 08:48:40