Karp - Mats Svensson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:13080
längd:87
fångstplats:Runnevattnet
metod:Ftilina
bete:Bröd
fångstdatum:2021-07-27
uppdaterad:2021-09-16 21:22:34